Östra Ellebäcksvägen

Från lundanamn
Östra Ellebäcksvägen
Kartbilaga Genarp 12.jpg
Information
Beslutsdatum2006-05-11
Beslutande organByggnadsnämnden

Namnet Ellebäcksvägen utgick då vägen är delad av ett grönområde. Delen väster om grönområdet fick namnet Västra Ellebäcksvägen och den öster om Östra Ellebäcksvägen.

<div\>