Albavägen

Från lundanamn
Albavägen

Gatan fick sitt namn efter närheten till Albamejeriet. Den delades 1977, den nordöstra delen fick då namnet Elverksvägen. <div\>