Albert Einstein

Från lundanamn
Albert Einstein
Kartbilaga NB 2016 06.png
Kartbilaga till namnbeslut
Information
Ärende2016/06
Beslutsdatum2016-12-15
Beslutande organByggnadsnämnden
NamntemaNobelpristagare

Namnen i området är hämtade ur temat nobelpristagare.