Altona

Från lundanamn

Kvarteret ligger mellan Lilla Gråbrödersgatan, Kyrkogatan, Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan. Namnet härrör efter värdshuset Altona som låg här på 1860-talet. Värdshuset är i sin tur uppkallat efter den nordtyska staden Altona, precis väster om Hamburg. Altona kommer ur det tyska dialektala uttrycket Al to na som betyder álltför nära´och syftar närheten till Hamburg. Enligt traditionen skulle värdshuset ha fått sitt namn därför att det låg alltför nära Domkyrkan, vars torn vid den tiden var närmast fallfärdiga. Eventuellt skulle Lunds Altona kunna vara uppkallat efter någon annan skånsk ort med samma namn. Det finns flera stycken. I första hand kanske det skulle vara tivoliträdgården Altona i Malmö. Båda namnen har sina äldsta belägg från 1860-talet, och det går inte att påvisa vilket som är äldst. Det lundensiska värdshuset revs 1897 för att ersättas av en bankbyggnad.(Ingers 1962:15 f.) (Pamp 98)

Se mer om Altona på http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Altona