Arrendatorn

Från lundanamn
Arrendatorn
Kartbilaga Kobjersvangen.jpg
Information
Beslutsdatum1955-02-23
Beslutande organMagistraten
NamntemaLantbruk

Kvarteret fick sitt namn ur temat för området som är jordbruk. Det ligger väster om Bondevägen, nordöst om Qvantenborgsvägen.