Billegården

Från lundanamn

Kvarteret ligger mellan Stålbrogatan, Grönegatan, Svanegatan och Sankt Månsgatan. Namnet kommer av familjen Bille som under 1500-talet skall ha haft en gård i detta kvarter. Det skall ha påträffats ett medeltida stenhus i kvarteret [1]

Se Bevaringsprogrammet 1981:42 - http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Billeg%C3%A5rden


  1. Bengt Pamp skriver att Otto Ryding har påpekat i manuset denna uppgift utan annan referens...