Biskopinnan Dorotea

Från lundanamn
Biskopinnan Dorotea
Kartbilaga NB 2013 03 01.png
Kartbilaga till namnbeslut
Information
Ärende2013/03
Beslutsdatum2013-05-16
Beslutande organByggnadsnämnden
NamntemaSlaget vid Lund

Namnet är efter Dorothea Winstrup, född von Andersen (1622-1701). Biskopinnan var gift med Lunds biskop Peder Pedersen Winstrup. Detta var under tiden för slaget vid Lund och Lunds universitets grundande.