Bispen

Från lundanamn
Bispen
NamntemaBiskopar

Kvartersindelningen ändrades 1997

Kartbilaga Absalon.jpg