Blekhagen

Från lundanamn

Kvarteret ligger mellan Magle Lilla Kyrkogata, Stora Tomegatan, Östra Mårtensgatan och Laboratoriegatan. När kvarteret skulle namnsättas 1924 föreslogs namnet Blåshålet då namnet på Laboratoriegatan tidigare varit Blåsesträtet, senare Blåsegränd - det blåste tydligen mera på denna gata än andra gator, därav namnet. Föreningen Gamla Lund har framfört namnet Blekhagen som alternativ med hänvisning till att det enligt källor från 1600-talet funnits en blekhage - ett inhägnat gräsbevuxet fält där man lägger ut vävar, linneräckor, garn o.d. för blekning i det fria.

Se mera Bevaringsprogrammet 1983:30 - http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Blekhagen