Borgarståndet

Från lundanamn
Borgarståndet
Kartbilaga Varpinge 5.jpg
Kartbilaga till namnbeslut.
Information
Beslutsdatum1991-08-14
Beslutande organByggnadsnämnden
NamntemaStänderna

Namnet beslutades 1991 men detaljplanen som låg till grund för området antogs aldrig. Ny detaljplan med lite annan utformning på gator, kvarter och park antogs 1996.

Kartbilaga Varpinge 6.jpg

<div\>