Brunnen

Från lundanamn
Brunnen
Beslutsdatum1982-03-24
Beslutande organByggnadsnämnden

1982 gjordes en traktindelning av Lunds stadsregisterområde där namnet Lilla Råby blev ett traktnamn som då kolliderade med kvartersnamnet. Lilla Råby (kvarter) ändrade då namn till Brunnen.

1983 slogs kvarteren Dammgården och Brunnen ihop under namnet Dammgården.