Brunnshögstorget

Från lundanamn
Brunnshögstorget
Kartbilaga NB 2016 05.png
Kartbilaga till namnbeslut
Information
Ärende2016/05
Beslutsdatum2016-10-20
Beslutande organByggnadsnämnden