Centrum

Från lundanamn
Huvudområde Centrum
Staden innanför vallarna 1783

Lunds stads huvudområde Centrum består av Stadskärnan, Södra innerstaden, Norra innerstaden och Professorsstaden. Begreppet staden innanför vallarna som används i många sammanhang överensstämmer till stor del med området Stadskärnan. Förutom att de delar som ligger väster om södra stambanan inte är medräknade. För området Centrum räknas områden tidigt tillkomna i samband med den industriella revolutionen som ligger öster om södra stambanan.

För att bevara begreppet – att bo på Väster – har inte de centrala delarna av staden som ligger väster om järnvägen (södra stambanan) inräknats i Centrum, annars kunde mycket väl stadsdelsområdet Västra innerstaden ha inräknats.

Övriga huvudområden för Lunds stad heter Väster, Söder, Öster och Norr.


I Centrum finns 4 stadsdelar: