Döbeln

Från lundanamn

Kvarteret ligger mellan Skomakaregatan, Kiliansgatan, Mårtenstorget och Svartbrödersgatan. Namnet härstammar från upptäckaren och grundaren av Ramlösa hälsobrunn, professorn i medicin och rector magnificus J.J. von Döbeln (född 1674, död 1743) som på 1700-talet hade en gård på denna plats.

Se mera på Bevaringsprogrammet - http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/D%C3%B6beln