Dvalins gränd

Från lundanamn
Dvalins gränd
Kartbilaga Linero 15.jpg
Kartbilaga till namnbeslut.
Information
Beslutsdatum2006-02-16
Beslutande organByggnadsnämnden
NamntemaVikingar

Gatan har fått sitt namn ur temat för området som är vikingar och nordisk mytologi. Dvalin var en av dvärgarna som nämns i eddadikten Völuspá.