Filippavägen

Från lundanamn
Filippavägen
Kartbilaga Drottningstaden.jpg
Kartbilaga till namnbeslut.
Information
Beslutsdatum1952-10-31
NamntemaDrottningar

Gatan är uppkallad efter drottning Filippa som gifte sig med Erik av Pommern i Lund 26 oktober 1406. Namnet diskuterades
och det ifrågasattes huruvida det var lämpligt då en del tyckte att Drottning Filippa var tämligen okänd av lundaborna.
Professor Lauritz Weibull genmälde att ingen annan drottning haft så nära kontakter med Lund som Filippa. Dessutom
anfördes att det inte sågs som ett problem med Paradisgatan, Prennegatan, Spolegatan eller Svanegatan även om många
inte vet vem Paradis, Pren, Spole eller Svane var.