Gästgränden

Från lundanamn
Gästgränden
Kartbilaga Stangby.jpg
Information
Beslutsdatum1968-11-28
Beslutande organStadsfullmäktige
NamntemaFester

Parken fick sitt namn ur temat för området som är folkliga fester.