Gåsatoften

Från lundanamn
Gåsatoften
Kartbilaga Martens falad 2.jpg
Kartbilaga till namnbeslut.
Information
Beslutsdatum1964-04-24
Beslutande organStadsfullmäktige

Parken har sitt namn efter områdets benämning på en karta av G. Kjerner över Östra Torns by från 1814.

Namnen i denna del av Mårtens fälad beslutades efter en hel del debatt och återremitteringar.

Gåsatoften utvidgades 1966.

<div\>