Gamla skolvägen

Från lundanamn
Gamla skolvägen
Kartbilaga Vombs by.jpg
Information
Beslutsdatum1998-11-19
Beslutande organByggnadsnämnden

Vid gamla skolan.