Gjutformen

Från lundanamn
Gjutformen
Kartbilaga Dalby 16.jpg
Information
Beslutsdatum2003-12-11
Beslutande organByggnadsnämnden

Kvartersnamnen i området anknyter till det intilliggande Siporexområdet där det tidigare tillverkades lättbetong.