Gryningsparken

Från lundanamn
Gryningsparken
Kartbilaga NB 2014 02 01.jpg
Kartbilaga till namnbeslut
Information
Ärende2014/02
Beslutsdatum2014-02-13
Beslutande organByggnadsnämnden

Gryningsparken har fått sitt namn i enlighet med det namntema som finns i området som på olika sätt har med solen att göra.