Hårlemans plats

Från lundanamn
Hårlemans plats
Kartbilaga Radmansvangen.jpg
Kartbilaga till namnbeslut.
Information
Beslutsdatum1947-02-14
Beslutande organStadsfullmäktige

Platsen ligger öster om Hårlemans väg mellan van Dürens väg och Stenmästarevägen.

Namnet är efter arkitekten i Stockholm och Lund, Carl Hårleman 1700-1753. I Lund ritade han bl.a. Lundagård.