Hjortgatan

Från lundanamn
Hjortgatan
Beslutsdatum1878-01-10
Beslutande organMagistraten

Gatan bytte namn från Kosträtet till Hjortgatan 1878.