Knut Wicksells väg

Från lundanamn
Knut Wicksells väg
Kartbilaga Martens falad.jpg
Kartbilaga till namnbeslut.
Information
Beslutsdatum1954-03-26
Beslutande organStadsfullmäktige

Namnet efter nationalekonomen Knut Wicksell, 1851-1926, docent i Lund 1899 och professor i nationalekonomi och finansrätt 1904-1916. Han var mycket socialt intresserad, speciellt av befolkningsfrågan, och var en förgrundsfigur i den sociala debatten i Lund i början av 1900-talet.