Kontrabasen

Från lundanamn
Kontrabasen
Kartbilaga Ostra Torn 12.jpg
Information
Ärende2007/02
Beslutsdatum2007-04-19
Beslutande organByggnadsnämnden
NamntemaMusik

Namntemat i området bygger vidare på temat musik som används i intilliggande områden. Lundaprofilen och musikern Sten Bromans förkärlek till violinen respektive hat till dragspelet har inspirerat vid namngivningen. Flera namn har en koppling till något av dessa instrument.