Kvadern

Från lundanamn
Kvadern
Kartbilaga Radmansvangen.jpg
Kartbilaga till namnbeslut.
Information
Beslutsdatum1947-01-21
Beslutande organMagistraten
NamntemaVerktyg

Kvarteret låg mellan Murarevägen och Patrik Rosengrens park. Namnet Kvadern utgick efter stadsplaneändring och kvarteret ingår from 1983-03-01 i fastigheterna Solgårdarna 8 och 9.