Löwegrenska trädgården

Från lundanamn
Löwegrenska trädgården
Kartbilaga Lowegrenska.jpg
Kartbilaga till namnbeslut.
Information
Beslutsdatum1965-12-17
Beslutande organStadsfullmäktige

Parken fick sitt namn efter den som huvudsakligen skapade den, M.K. Löwegren. Löwegrenska trädgården var också sen länge det gängse namnet på trädgården.