Måsvägen

Från lundanamn
Måsvägen
Beslutsdatum1944-01-28
Beslutande organStadsfullmäktige
NamntemaFåglar

Gatan fick sitt namn 1926 ur namntemat för området som är fåglar.

1953 förlängdes gatan och gatunamnets sträckning.

Kartbilaga Kobjer.jpg