Mariagatan

Från lundanamn
Mariagatan
Mariagatan 2.jpg
Mariagatan mot söder juli 2013. Foto:Eva Wramner
Information
BeslutsdatumAv ålder bestående

Gatan anlades på 1870-talet och kan möjligen ha fått sitt namn läget i Vårfru , Jungfru Maria, rote. En teori är att det finns ett samband mellan gatans namn och den nu försvunna medeltidskyrkan Maria minor norr om gatans norra ände.[1]. Detta samband ifrågasätts med hänvisning till att avståndet mellan gatans norra ände och kvarteret Maria Minor är för stort för att teorin ska vara trolig.[2]


  1. Danielsson, Ilse; Pajala Lisa: Gatunamn i Lund, Lund 1984, Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift. - 0302-8348. ; 1984, s. [6]-23 (swe). Libris 9512658. 
  2. Pamp Bengt: Från Gödelöv till Östen Undéns gata: en uppslagsbok över ortnamn i Lund under tvåtusen år, Föreningen Gamla Lund, Lund 1998 (swe). Libris 2698015.