Mors hage

Från lundanamn
Mors hage
Kartbilaga Kobjersvangen.jpg
Information
Beslutsdatum1961-04-28
Beslutande organStadsfullmäktige

Parken fick sitt namn eftersom det var en lekplats, namnet ansågs ge "för barn trygghetsskänkande associationer". Man ville också genom valet av mor "bidraga till en rehabilitering av ordet "mor" vilket i senare tid i stor utsträckning kommit att ersättas av "mamma"".

Namnvalet diskuterades under flera år, tidigare förslag var "Glyttakroken", "Kobjersleken", "Pjätthagen" och "Dränghagen".