Mullret

Från lundanamn
Mullret
Kartbilaga Klostergarden.jpg
Information
Beslutsdatum1962-01-13
Beslutande organMagistraten
NamntemaVäderleksföreteelser

Kvarteret fick sitt namn efter temat för området, väderleksföreteelser.