Munken, Lund

Från lundanamn
Munken
Kartbilaga Bytarebacken och Grabroder.jpg
Kartbilaga till namnbeslut.
Information


Namnet Munken användes aldrig i Lund men finns i Dalby.