NBC-vägen

Från lundanamn
NBC-vägen
Kartbilaga Revinge 3.jpg
Kartbilaga till namnbeslut
Information
Ärende2008/05
Beslutsdatum2008-04-17
Beslutande organByggnadsnämnden

Vägnamnen runt Revinge införlivades med kommunens.