Norra Vallgatan

Från lundanamn
Norra vallgatan
BeslutsdatumAv ålder bestående

Gatan förlängdes 1923 ut till Allhelgona kyrkogata.