Parasollet

Från lundanamn
Parasollet
Kartbilaga NB 2014 02 02.jpg
Kartbilaga till namnbeslut
Information
Ärende2014/02
Beslutsdatum2014-02-13
Beslutande organByggnadsnämnden

Kvarteret Parasollet ligger på Solbjersområdet. Kvartersnamnen i området är på olika sätt kopplade till solen.