Parkpromenaden

Från lundanamn
Parkpromenaden
Kartbilaga NB 2013 06.png
Kartbilaga till namnärende
Information
Ärende2013/06
Beslutsdatum2013-05-16
Beslutande organByggnadsnämnden

Parkpromenaden går längs Stadsparken från Mejeriet till Högevallsbadet.