Posthornet, Västra innerstaden

Från lundanamn
Posthornet
Kartbilaga NB 2016 03.jpg
Kartbilaga till namnbeslut.
Information
Beslutsdatum2016-04-14
Beslutande organByggnadsnämnden

Kvarteret Postterminalen delades av allmän platsmark i form av en gata. Därför behövdes ett nytt kvartersnamn till den ena delen. Den då ännu obebyggda fastigheten Postterminalen 1 fick nytt kvartersnamn, det nya namnet anknyter även det till post och posthantering.