Räftvägen

Från lundanamn
Räftvägen
Beslutsdatum1981-12-10
Beslutande organByggnadsnämnden

Vägens sträckning kortades då delen öster om Flyingevägen fick namnet Skattebergavägen. <div\>