Revingegatan

Från lundanamn
Revingegatan
Beslutsdatum1908

1904 köpte Lund-Refvinge Jernvägsaktiebolag mark i kvarteret Prennelyckan för att anlägga ett stationsområde. Revinge var station på linjen till Harlösa.