Roth

Från lundanamn
Roth
Kartbilaga Tuna 1.jpg
Information

Kvarteret föreslogs få sitt namn efter målaren Martin David Roth, 1756-1805. Han var akademiritmästare i Lund 1783.

Stadsplanen ändrades och namnet användes aldrig.