Skördevägen

Från lundanamn
Skördevägen
Beslutsdatum1926-03-19
Beslutande organStadsfullmäktige
NamntemaLantbruk

Gatan fick sitt namn 1926 ur namntemat för området som är lantbruk.