Smålandsvägen

Från lundanamn
Smålandsvägen
Beslutsdatum1926-03-19
Beslutande organStadsfullmäktige
NamntemaSvenska landskap

Namnen i området anknyter till bygder och landskap. Smålandsvägen ändrade sträckning 1960.

Kartbilaga Sodra Klostergarden gator.jpg

<div\>