Snöbärsvägen

Från lundanamn
Snöbärsvägen
Kartbilaga Nilstorp oster.jpg
Information
Beslutsdatum1950-12-15
Beslutande organStadsfullmäktige
NamntemaTrädgårdsväxter

Gatan fick sitt namn under sittande möte i stadsfullmäktige efter diskussion om det av namnberedningen föreslagna namnet Vildvinsvägen. Detta
ansågs inte lämpligt då det kunde "giva anledning till en mera skämtsam benämning Vildsvinsvägen".

Den föreslagna sträckningen förkortades i byggnadsnämnden 1959 och namnet togs sen aldrig i bruk utan utgick enligt beslut i stadsfullmäktige..

Kartbilaga Nilstorp oster.jpg