Sockengränsvägen

Från lundanamn
Sockengränsvägen
Kartbilaga Revinge 2.jpg
Kartbilaga till namnbeslut
Information
Ärende2008/05
Beslutsdatum2008-04-17
Beslutande organByggnadsnämnden

Vägnamnen runt Revinge införlivades med kommunens.