Sockerbiten

Från lundanamn
Sockerbiten
Kartbilaga 1945-06-12 1946-02-08.jpg
Kartbilaga till namnbeslut.
Information
Beslutsdatum1946-04-01
Beslutande organMagistraten
NamntemaSockerraffinaderiet

Namnet anknyter till det f.d. sockerraffinaderiet Öresund som låg i området 1888-1913. Kvarteret utvidgades 1960 för att sen minskas igen 1982 då västra delen fick namnet Sockertången. Det utvidgades igen 2009 när Sockertången reglerades in i Sockerbiten. Fil:Fastighetsreglering Sockertangen Raffinaderiet Sockerbiten.pdf

Det ligger idag mellan Kung Oskars väg, Fabriksgatan och Sockerkokaregatan.

<div\>