Spallationen

Från lundanamn
Spallationen
Kartbilaga NB 2017 14.jpg
Kartbilaga till namnbeslut
Information
Ärende2017/14
Beslutsdatum2017-12-14
Beslutande organByggnadsnämnden

Kvartersnamnet anknyter till verksamheten på ESS, European Spallation Source.

<div\>