Stadsingenjören

Från lundanamn
Stadsingenjören
Kartbilaga Norra faladen.jpg
Kartbilaga till namnbeslut.
Information
Beslutsdatum1966-09-08
Beslutande organLänsstyrelsen
NamntemaRättskipning och förvaltning

Namnet är hämtat ut temat för området som är rättskipning och förvaltning.

Namnberedningen förslog först att kvarteret skulle heta Arkitekten men när man insåg att det namnet redan fanns på Rådmansvången ändrades förslaget till Stadsingenjören.