Stensoffavägen

Från lundanamn
Stensoffavägen
Kartbilaga Revinge 4.jpg
Kartbilaga till namnbeslut
Information
Ärende2008/05
Beslutsdatum2008-04-17
Beslutande organByggnadsnämnden

Vägnamnen runt Revinge införlivades med kommunens.