Stora Råby ängaväg

Från lundanamn
Stora Råby ängaväg
Kartbilaga Rabylund 1.jpg
Information
Beslutsdatum2006-03-16
Beslutande organByggnadsnämnden

Gatan fick namn analogt med Stora Råby byaväg. <div\>