Tingsrättsplatsen

Från lundanamn
Tingsrättsplatsen
Kartbilaga NB 2017 03.jpg
Information
Beslutsdatum2017-08-24
Beslutande organByggnadsnämnden

Namnet knyter an till verksamheten på platsen. <div\>